Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

relief kwiat

Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Instytut POLONIKA ogłosił konkurs na projekty w ramach programu  „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji. Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 100 000 zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioski można składać do 15.04.2021 r. 

Więcej informacji na stronie: https://polonika.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane