Ważne obowiązki organizacji pozarządowych w marcu

karteczka z napisem Ważne terminy w marcu

Ważne obowiązki organizacji pozarządowych w marcu

31 marca mija ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak przesunięcie wysłania CIT- 8 do końca czerwca. Rozporządzenia należy więc sprawdzać na bieżąco.

 Każda organizacja musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2020 r. Dotyczy to także organizacji, które nie miały żadnych przychodów w 2020 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku. Organizacja, która otrzymała w 2020 r. darowizny określonej wartości, upublicznia informacje o nich np. na swojej stronie internetowej, a także wypełnia i składa do US formularz CIT-D. Obowiązek ten pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekroczyła 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła 35000 zł. Deklaracji nie składa organizacja, której dochód w 2020 r. nie przekroczył 20000 zł. Deklaracja CIT-8 z załącznikami przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składające za rok, za który składa CIT-8, żadnych PIT-ów za osoby fizyczne.

31 marca to także ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego. Organizacja pozarządowa ma obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania sprawozdania za 2020 rok przypada na 31 marca 2021 r.  Sprawozdania za 2020 rok powinny być zrobione w formie elektronicznej. Od 2020 r. sprawozdania organizacji pozarządowych muszą być sporządzone w strukturze logicznej (zobacz: Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w 2020 r. Jakie zmiany?).

Szczegółowe informacje : www.ngo.pl


/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane