Konkurs AKTYWNI+

grafika idący ludzie i napis aktywni plus

Konkurs AKTYWNI+

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2021.Głównym celem programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Od 4 marca do 26 marca można składać projekty w ramach następujących priorytetów:

  • Aktywność społeczna
  • Partycypacja społeczna
  • Włączenie cyfrowe
  • Przygotowanie do starości

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane