Konkurs na Voucher rozwojowy-1/2021

Konkurs na Voucher rozwojowy-1/2021

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy informuje, że od dnia 01 marca do 15 marca 2021 roku można składać wnioski na voucher rozwojowy w wysokości do maksymalnie 5.000,00 zł netto.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne
spełniające definicje PS ( z subregionu, który obejmuje projekt KPOWES V) na dzień składania wniosku. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu i obowiązujących do niego załącznikach. W konkursie każde PS może złożyć 1 wniosek.
Termin naboru: od 01 marca 2021 roku do 15 marca 2021 roku do godz. 16.00. Liczy się data wpływu Wniosku do siedziby Operatora tj. ul Sułkowskiego 17 85-631 Bydgoszcz

Regulamin Załącznik nr 1 -Wniosek Załącznik nr 2 - Wniosek o refundację kosztów zakupu Załącznik nr 3 - Wzór umowy Załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 5 Oświadczenie Wnioskodawcy Załącznik nr 6 Zaświadczenia z US i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami publicznymi Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna RODO Załącznik nr 8 Załącznik - 8 - Wzór oznakowania zakupionego sprzętu/wyposażenia oraz opisu do dokumentów księgowych Załącznik nr 9 - Karta oceny kryteriów dostępu Załącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku Załącznik nr 11 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 Załącznik n 12 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis Załącznik nr 13 Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane