Kreatywna Europa

Grafika promująca program i-Portunus.

Kreatywna Europa

I-Portunus to program dla twórców i profesjonalistów sektora kultury. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów mobilności indywidualnych oraz grup nieformalnych (grupy do 5 osób). Wnioski należy składać w języku angielskim. Beneficjenci programu otrzymują 75% przyznanych środków w formie zaliczki. Program jest realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej i finansowany ze środków programu Kreatywna Europa. Terminy składania wniosków:

  • 28 lutego 2021 (przekłady literackie, muzyka)
  • 14 marca 2021 (architektura)
  • 15 kwietnia 2021 (muzyka, dziedzictwo kulturowe)

Więcej informacji na stronach:
https://kreatywna-europa.eu/
https://www.i-portunus.eu/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane