ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021/GINEKA/COVID-19

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021/GINEKA/COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego nr 2/2021/GINEKA/COVID-19 dotyczącego wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie , posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Usługa animacyjno-edukacyjna – muzyczna z mini koncertami,
ilość animacji: 12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.
Łącznie: 24 godz. animacji.
6 animacji w grupie A – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A
6 animacji w grupie B – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie B
Wskazane prowadzenie animacji przez 3 animatorów- muzyków jednocześnie, grających na różnych instrumentach.
Okres realizacji: od 17 lutego do 31 i marca 2021r., dzień tygodnia poniedziałek
od godz. 15.00 do 19.00.

STOWARZYSZENIE GET UP

2. Usługa animacyjno-edukacyjna – fotograficzno – plastyczna,
ilość animacji: 12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.
Łącznie: 24 godz. animacji.
6 animacji w grupie A – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A
6 animacji w grupie B – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie B
Wskazane prowadzenie animacji przez 2 animatorów jednocześnie.
Okres realizacji: od 17 lutego do 31 i marca 2021r., dzień tygodnia środa
od godz. 15.00 do 19.00.

FUNDACJA SZTUKATERIA

3. Usługa animacyjno-edukacyjna – historyczny – żywe lekcje historii,
ilość animacji: 12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.
Łącznie: 24 godz. animacji.
6 animacji w grupie A – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A
6 animacji w grupie B – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie B
Wskazane prowadzenie animacji przez 2 animatorów jednocześnie.
Okres realizacji: od 17 lutego do 31 i marca 2021r., dzień tygodnia wtorek
od godz. 15.00 do 19.00.

FUNDACJA ARTYSTYCZNO-EVENTOWA FANTAZMAT

4. Usługa animacyjno-edukacyjna – sportowo-rekreacyjna,
ilość animacji: 12 animacji, czas trwania 1 animacji – 2 godziny zegarowe.
Łącznie: 24 godz. animacji.
6 animacji w grupie A – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie A
6 animacji w grupie B – 2 animacje w m-cu lutym i 4 animacje w m-cu marcu 2021r. łącznie : 12 godzin animacji w grupie B
Wskazane prowadzenie animacji przez 2 animatorów – instruktorów jednocześnie.
Okres realizacji: od 17 lutego do 31 i marca 2021r., dzień tygodnia piątek
od godz. 15.00 do 19.00.

STOWARZYSZENIE BYDGOSKIE KAJAKI

Link z rozstrzygnięcia

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane