Ostrożnie i z nadzieją – rozmowa z Iwoną Borkowską koordynatorem merytorycznym KPOWES

Ostrożnie i z nadzieją – rozmowa z Iwoną Borkowską koordynatorem merytorycznym KPOWES

Czy dla przedsiębiorczości społecznej to był bardzo trudny rok?

– Był bardzo trudny. Tak jak dla wszystkich. Przedsiębiorstwa społeczne to są też przedsiębiorstwa, więc zmagały się z tymi samymi problemami co inne firmy. Należy pamiętać o tym, że w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym pracują osoby niepełnosprawne. Dla nich ta sytuacja była jeszcze trudniejsza, także ze względów psychicznych. Jeśli pojawiały się jakieś pomysły, żeby np. się przebranżawiać, to się okazywało, że część załogi jest wyłączona, bo nie dawali rady.

Początek pandemii, po pierwszym szoku, sprawił jedną niezwykłą rzecz. Społeczeństwo, organizacje ruszyły na pomoc. Zaczęto szyć maseczki, robić przyłbice. Jak aktywnie włączyły się podmioty. Jaka była rola KPOWES?

– Wydaje mi się, że to chyba bardziej ruszyli się ludzie, a nie organizacje. Oczywiście rozmaitym podmiotom było łatwiej, ponieważ już byli zorganizowani, tak jak my. Mogliśmy przez naszą stronę czy Facebooka ogłosić, że poszukiwany jest materiał na maseczki, dotrzeć do osób chętnych do ich szycia. Byliśmy wiarygodni, mieliśmy kontakt z innymi organizacjami takimi jak choćby Koła Gospodyń Wiejskich. Na nasze prośby odpowiedziało wiele prywatnych osób, ale też firmy np. Livingston Poland Sp.z o.o z Bydgoszczy. Ja to jednak odebrałam jako pospolite ruszenie przede wszystkim ludzi.

Jak udało się wybrnąć z zaplanowanych projektów w sytuacji izolacji?

– Nam było o wiele łatwiej, bo mamy wieloletnie projekty. To dało mi duże poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Wiedziałam, że mam pieniądze na zapłacenie pracownikom. Nie wyobrażam sobie, co przeżywają przedsiębiorcy np. restauratorzy, którzy nie mają pieniędzy na wypłaty. Ustawa COVID-19 wydłużyła nam jeszcze termin o 3 miesiące na wywiązanie się z planów. Mamy trzyletni projekt. Jest zatem czas na realizację założeń. Zaplanowaliśmy utworzenie 50 miejsc pracy, a udało się 26. To i tak sukces w czasie, gdy nie ma w ogóle klimatu do takich działań i gospodarka pada. Podziwiam tych, którzy się zdecydowali jak np. Integra, która już przygotowywała się przed koronawirusem. Spółkę rejestrowali w trakcie pandemii. Udało im się. Zaistnieli. To było bardzo duże ryzyko. Natomiast organizacje z rocznymi projektami zastanawiały się co zrobią. Musiały renegocjować umowy, dostać nowe terminy. My też realizujemy jeden projekt, który trwa do czerwca 2021 roku w ramach współpracy ponadnarodowej z Portugalią. Mieliśmy tam wyjechać, przekonać się jak podobne do naszej organizacje tam funkcjonują. Na razie jednak pozostały spotkania i wymiana wiedzy i doświadczeń online. Mamy nadzieję, że uda nam się z nimi spotkać na miejscu, w realu.

Wiele działań przeniosło się do internetu, jak to wpłynęło na organizacje, czego się musiały nauczyć i jak sobie z tym poradziły? Wzrosła choćby rola mediów społecznościowych i znaczenie właśnie tam promocji produktów.

– Mówi się, że pewne rzeczy już z nami zostaną. Widzę sama po sobie. Należę do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiedzenia odbywały się kilka razy w roku w Warszawie. W tej chwili robimy to online. Myślę, że gros podobnych ogólnopolskich spotkań będzie odbywało się w tej formie nawet po skończeniu pandemii. Oczywiście nie ma tej wartości dodanej, jakimi są nieformalne spotkania. Ale jest to oszczędność czasu i środków. Natomiast te organizacje i przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie odkryli, że trzeba zaistnieć w sieci, zostali do tego zmuszeni. Najlepiej to widać po obrotach firm informatycznych i agencji zajmujących się marketingiem internetowym. Nie ma już wyjścia, żeby dotrzeć do klientów trzeba istnieć w Internecie.

Wszyscy bardzo chwalą mechanizm zakupowy COVID-19, jak Wy to oceniacie? Jak się sprawdził?

– Instrument zakupowy okazał się bardzo trafionym mechanizmem. Urząd Marszałkowski zareagował bardzo szybko, bo gdy w maju ukazały się Rekomendacje Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające instrument, to prawie natychmiast znalazły się dodatkowe środki w wysokości 4 mln złotych. To bardzo duża kwota przeznaczona na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i różnych instytucji pomocowych. Nie wszystkie podmioty mogły z niego skorzystać, ponieważ mechanizm był ściśle powiązany z przeciwdziałaniem pandemii, czyli w grę wchodziły tylko te usługi lub towary, które niwelowały skutki sytuacji pandemicznej. To mogło być odkażanie, dostarczanie posiłków osobom przebywającym na kwarantannie czy środki ochrony osobistej. Udało nam się też zakupić usługi animacyjne dla dzieci z domów dziecka, dla których to był podwójnie trudny czas. Niektóre przedsiębiorstwa dzięki temu mechanizmowi poszerzyły swoją działalność i tym samym przetrwały. Myślę tu o Spółdzielni Socjalnej Okolica, która zajęła się odkażaniem.

Przy tej okazji można było też zaobserwować większą solidarność między przedsiębiorstwami społecznymi. Może to dziwić, ponieważ to są też przedsiębiorcy, którzy zwykle ze sobą konkurują.

– Bardzo nas to rzeczywiście ucieszyło. Zaczęło się od Integry, która skorzystała z tego mechanizmu i zajęła się odkażaniem. Potem zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z innymi. Dzięki temu podjęły tę działalność spółdzielnie Okolica, Koronowianka i Borowiackie Smaki, co w tej chwili owocuje innymi pomysłami na współpracę. Sieciowanie, do którego zawsze ich namawialiśmy, wyszło tu naturalnie. Sami zrobili naprawdę dobra robotę.

Jak podchodzicie do planów na ten rozpoczynający się rok?

– W minionym roku mieliśmy poukładaną pracę hybrydowo lub zdalnie. Potwierdziło się, że nasz zespół jest odpowiedzialny i potrafi pracować samodzielnie. Mnie nauczyło, żeby nie podejmować pochopnych decyzji, np. wynajmować dodatkowych pomieszczeń, dlatego że część pracy można wykonywać zdalnie. Ale potrzeba spotkań i bezpośrednich kontaktów jest w nas silna. Ja bardzo potrzebuję mojego zespołu. A jeśli chodzi o plany na ten rok, to podchodzę do nich ostrożnie i z nadzieją.

Rozmawiała Ewa Lewandowska

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane