Od wykluczenia do aktywizacji

Na zdjęciu grupa ludzi okazująca wsparcie przez podanie sobie rąk.

Od wykluczenia do aktywizacji

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Wnioski można składać na realizacje projektów w ramach 4 priorytetów: usługi reintegracyjne, ścieżki reintegracji, włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. Głównym celem programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 roku.

Szczegóły na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane