Fundusz sołecki – Najlepsza inicjatywa

Zdjęcie przedstawia krajobraz polskiej wsi.

Fundusz sołecki – Najlepsza inicjatywa

Trwa  IV Ogólnopolski Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Zgłoszenie w imieniu sołectwa może dokonać: sołtys, członek rady sołeckiej, wójt/burmistrz. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Ostateczny termin składania wniosków: 8 lutego 2021 r.

Szczegóły: http://kss.org.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane