Dotacje na pomoc kombatantom

Starszy mężczyzna leżący pod kocem

Dotacje na pomoc kombatantom

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych. Sfinansowanie lub dofinansowanie działania może obejmować: zakup codziennych posiłków wraz z kosztami ich dostarczenia, koszty okresowego dostarczania zestawów niezbędnych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku, koszty związane z realizacją recept (bez odpłatności za same leki), zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np. rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne oraz odzież ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji), a także inne koszty niezbędne dla realizacji powyższych zadań publicznych. Dotację należy wykorzystać do 17 grudnia 2020 roku. Oferty można składać do 5 listopada.

Szczegóły na stronie: https://www.kombatanci.gov.pl

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane