Fundusz Wsparcia Kultury

Grafika przedtawia napis Fundusz Wsparcia Kultur i kwotę 400 milionów.y

Fundusz Wsparcia Kultury

Do 21 października można składać wnioski o środki w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Rekompensata dotyczy utraconych – z powodu epidemii – przychodów od 12 marca do 31 grudnia br. Mogą się o nią ubiegać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca:

  • samorządowe instytucje artystyczne– do wysokości 40%utraconych przychodów netto;
  • organizacje pozarządowe(NGO-sy) – do wysokości 50%przychodów netto;
  • przedsiębiorcydo 50 % przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na tzw. koszty kwalifikowalne. Zaliczane są do nich m.in.: wynajem nieruchomości czy też koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym. W ramach dofinansowania rozliczyć będzie można też koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, jak również organizacji spektakli i koncertów.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane