Pokonać bezdomność

Zdjęcie przedstawia bezdomnego mężczyznę śpiącego na kartonach.

Pokonać bezdomność

Profilaktyka i aktywizacja to dwa główne założenia programu Pokonać bezdomność. MRPiPS ogłosiło dodatkowy konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W ramach programu mogą być realizowane m.in. inicjatywy zapewniające tym osobom dostęp do usług społecznych, pracy socjalnej, terapeutycznej i prawnej, streetworking czy aktywizacja społeczna i zawodowa. Na realizację zadania publicznego można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

Oferty należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 14 października 2020 r.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-2021

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane