Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Osoba z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim w pracy.

Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach PO WER, którego celem jest wyłonienie projektów dotyczących zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób ma się przyczynić do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Wnioskodawcą w konkursie jest podmiot, który:

  • posiada status organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu
  • posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00).

Szczegóły na stronie: https://www.power.gov.pl/nabory/1-335/#Informacje%20o%20naborze

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane