Wyniki oceny merytorycznej MIKROGRANTY KPOWES – edycja 2/2020

Wyniki oceny merytorycznej MIKROGRANTY KPOWES – edycja 2/2020

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, prezentuje listę rankingową wniosków zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu grantowego “Mikrogranty KPOWES – edycja 2/2020”

Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty.

Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
Decyzja w określonym zakresie jest wiążąca i ostateczna.

LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH/NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO DOTACJI

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane