Archiwum: wrzesień, 2020

Patrycja Olszewska
30
wrz2020
Dlaczego sportolubni? – Pomysł utworzenia Fundacji skupionej wokół idei sportu i osób niepełnosprawnych intelektualnie zrodził się całkiem niedawno, chociaż od wielu lat działamy w tego typu inicjatywach. Z jednej strony, chcemy w naszej Fundacji, na szerszą skalę, upowszechniać sport wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Z drugiej ... Czytaj więcej
30 września 2020Ewa Lewandowska
Na zdjęciu Marta Kożuchowska
30
wrz2020
6 października zapraszamy na konsultacje naszego doradcy do siedziby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych  przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy w godzinach od 8.00 do 16.00. To kontynuacja cyklu spotkań doradczych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu dla organizacji pozarządowych z Bydgoszczy. Przypominamy, że dyżury ... Czytaj więcej
30 września 2020Ewa Lewandowska
Na zdjęciu Bartosz Zieliński
29
wrz2020
Ludzie dotknięci wykluczeniem społecznym, którzy pracują w Integrze zmieniają swoje podejście do życia. Obserwujemy, że nie tylko nabierają pewności siebie, czują się potrzebni, ale zaczynają tworzyć plany na przyszłość, nawet takie związane z realizacją dotąd nierealnych marzeń, takich jak chociażby podróż koleją transsyberyjską - opowiada Bartosz Zieliński z Integry Spółki ... Czytaj więcej
29 września 2020Ewa Lewandowska
28
wrz2020
Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki wyborów biznesplanów. Lista rankingowa wniosków złożonych do  07.09.2020 r. – sprawdź listę.
28 września 2020kpowes-admin
Grafika przedstawia komputer wraz z nazwą szkolenia.
28
wrz2020
Zapraszamy na szkolenie ,,Ochrona Danych Osobowych w NGO”, które odbędzie się 20 października od  godziny 9.30 do 15.15 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz. Program obejmuje takie tematy jak: regulacje prawne, zasady przetwarzania zgodnie z prawem czy bezpieczeństwo danych osobowych ( szczegóły w załączniku). ... Czytaj więcej
28 września 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie przedstawia bezdomnego mężczyznę śpiącego na kartonach.
27
wrz2020
Profilaktyka i aktywizacja to dwa główne założenia programu Pokonać bezdomność. MRPiPS ogłosiło dodatkowy konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W ramach programu mogą być realizowane m.in. inicjatywy zapewniające tym osobom dostęp do usług społecznych, pracy socjalnej, terapeutycznej i prawnej, ... Czytaj więcej
27 września 2020Ewa Lewandowska
25
wrz2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczącego wyboru wykonawców spośród PES1 świadczących usługi w zakresie uszycia poszew, kołder, poduszek, prześcieradeł – posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, które realizuje projekt pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”,w ramach Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. ... Czytaj więcej
25 września 2020kpowes-admin
24
wrz2020

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przygotowanie i dostarczenie posiłków w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”. Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz tel.: 52 349 54 77 e-mail: biuro@kpowes.pl Data ogłoszenia: ... Czytaj więcej
24 września 2020kpowes-admin
Osoba z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim w pracy.
22
wrz2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach PO WER, którego celem jest wyłonienie projektów dotyczących zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób ma się przyczynić do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na ... Czytaj więcej
22 września 2020Ewa Lewandowska
Niewidoma kobieta przechodząca na pasach przez jezdnię.
18
wrz2020
Fundacja Ari Ari poszukuje osób niepełnosprawnych, które mogłyby wziąć udział w  innowacyjnym projekcie, którego efektem będzie usamodzielnienie i praktyczna aktywizacja zawodowa i społeczna. Dla uczestników zaplanowano kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla osób niepełnosprawnych, zajęcia z obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne), ... Czytaj więcej
18 września 2020Ewa Lewandowska