Nabór na Biznes Plan – sierpień/wrzesień 2020

Nabór na Biznes Plan – sierpień/wrzesień 2020

Nabór biznesplanów trwa od 24.08.2020 r. do 07.09. 2020 r.
Ocena formalna i merytoryczna zakończy się najpóźniej do 24.09.2020 r.
wraz z wywieszeniem listy rankingowej.
UWAGA: AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU
Ze względu na konieczność uzupełnienia braków formalnych, która wydłużyła proces oceny
Wniosków o udzielenie dotacji lista rankingowa zostanie ogłoszona 28.09.2020 r

Dokumentacja konkursowa

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane