Dotacje na działania dotyczące sprawiedliwości klimatycznej

Logo o nazwie "Climate Justice" odnoszące się do sprawiedliwości klimatycznej

Dotacje na działania dotyczące sprawiedliwości klimatycznej

Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia (OSIS)  zaprasza do składania wniosków o dotację organizacje społeczne, które chcą włączać zmarginalizowane i wykluczone społeczności w działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Sprawiedliwość klimatyczna to pojęcie, które łączy troskę o planetę i środowisko ze sprawiedliwością społeczną i zrównoważonym rozwojem gospodarki.

Priorytetowo będą traktowane pomysły realizowane przez lokalnych działaczy i lokalne organizacje. Projekty mogą otrzymać dotacje do wysokości 25 tys. USD. Czas realizacji to maksymalnie 12 miesięcy. Termin składania wniosków mija 15 września 2020.

Szczegóły: https://www.batory.org.pl/2020/08/21/dotacje-na-dzialania-na-rzecz-sprawiedliwosci-klimatycznej/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane