Bezpieczne WTZ

Zdjęcie na którym animatorki wraz z dziewczynką malują dłonie farbkami.

Bezpieczne WTZ

Rusza projekt chroniący uczestników warsztatów terapii zajęciowej przed skutkami COVID-19. Ponad 17,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczone na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych. Ze wsparcia będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty terapii zajęciowej – samorządy oraz organizacje pozarządowe, jak i podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wsparciem objętych zostanie ok. 970 podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, w których pracuje blisko 21,5 tys. osób.

Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” potrwa do końca marca przyszłego roku.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane