Jak założyć PES i PS

Zdjęcie przedstawia kobietę przeprowadzającą szkolenie z potencjalnymi pracownikami

Jak założyć PES i PS

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Szkolenia odbędą się w dniach 17, 21, 22 i 24 sierpnia od godziny 11.00 do 17.00 w Sali Szkoleniowo –Konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 24.

Tematyka spotkań na każdy dzień:

  1. Powołanie PES (podmiot ekonomii społecznej) i PS (przedsiębiorstwo społeczne) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów).
  3. Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.).
  4. Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem

e-mail: patrycja@kpowes.org.pl

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane