Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Uścisk dłoni

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Do 11 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski borykających się z problemami wynikającymi z pandemii. Priorytetem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji, ale przede wszystkim środki na konkretne działania realizowane od września 2020 r. do czerwca 2021 r. Wsparcie to może obejmować także społeczności, w których działają organizacje społeczne lub beneficjenci ich działań. Konkurs adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń działających zgodnie z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w następujących obszarach: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty: rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych oraz przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód. Budżet konkursu to milion złotych.

Więcej informacji o naborze: https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-2020-nabor-do-11-sierpnia/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane