Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Obrazek przedstawia napis "Sportowe wakacje z fundacją lotto"

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs na działania promujące aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w kraju, poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu do 31 października 2020 roku. W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Szczegóły: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane