Wsparcie dla PES wciąż aktualne

Zdjęcie przedstawia osoby zbliżające ręce w jedno miejsce

Wsparcie dla PES wciąż aktualne

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:

  • zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
  • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
  • zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony osobistej i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
  • zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
  • organizacje i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
  • zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
  • oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

Produkty i usługi zakupione przez KPOWES od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będą przekazywane nieodpłatnie osobom i grupom i instytucjom potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem epidemicznym.

Działania KPOWES będą prowadzone we współpracy i przy wsparciu ROPS Toruń.

Zapraszamy do składania wniosków.

Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt z doradcami KPOWES:

 

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane