Wyniki ocena formalna – Mikrogranty KPOWES edycja 1/2020