Archiwum: lipiec, 2020

Zdjęcie przedstawia dwóch pracowników firmy Pro Social którzy czytają i wypełniają dokumenty
30
lip2020
KPOWES podpisał kolejną umowę dotacyjną z nowo powstałym przedsiębiorstwem społecznym. Pro Social Spółka z o.o. non profit  zatrudnia 3 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i działa w wielu obszarach. Zajmuje się marketingiem dla firm, reklamą oraz fotografią reklamową i okolicznościową. W remontowanej siedzibie powstanie profesjonalne studio fotograficzne. PS świadczy również usługi ... Czytaj więcej
30 lipca 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie przedstawia kobietę przeprowadzającą szkolenie z potencjalnymi pracownikami
29
lip2020
Serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Szkolenia odbędą się w dniach 17, 21, 22 i 24 sierpnia od godziny 11.00 do 17.00 w Sali Szkoleniowo –Konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 24. Tematyka ... Czytaj więcej
29 lipca 2020Ewa Lewandowska
Rysunek ludzików trzymających po jednym puzlu nad głową
27
lip2020
Pojawiły się nowe możliwości w ramach procedury zakupu produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej uzyskał zgodę na zakup usług organizacji wyjazdów rekonwalescencyjnych dla dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz usług edukacyjno-animacyjnych dla  domów dziecka i członków klubu seniora. Takie zajęcia muszą mieć ... Czytaj więcej
27 lipca 2020Ewa Lewandowska
Uścisk dłoni
23
lip2020
Do 11 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski borykających się z problemami wynikającymi z pandemii. Priorytetem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji, ale przede wszystkim środki na konkretne działania realizowane od września 2020 r. do czerwca 2021 r. ... Czytaj więcej
23 lipca 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie przedstawia komplet pościeli bawełnianych o wymiarach 140 na 200 cm w plastikowym opakowaniu
22
lip2020
Kołdry, poduszki i pościel wyprodukowane przez Zakład Aktywności Zawodowej oraz Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach zostały nieodpłatnie przekazane do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Zlecenie zrealizowano w ramach nowego narzędzia dla PES. Polega ono na zakupie przez OWES produktów i usług od PES, które zostaną wykorzystane przez różne ... Czytaj więcej
22 lipca 2020Ewa Lewandowska
Rysunek przedstawia ludzi starszych oraz ich opiekunów
20
lip2020
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. To m.in. pomoc w dotarciu do wybranych miejsc takich jak dom, praca, placówki ... Czytaj więcej
20 lipca 2020Ewa Lewandowska
18
lip2020
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, prezentuje listę rankingową wniosków zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach konkusu grantowego “Mikrogranty KPOWES – edycja 1/2020” Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty. Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Decyzja w ... Czytaj więcej
18 lipca 2020kpowes-admin
17
lip2020
Przypominamy, iż w projekcie KPOWES V trwa nabór ciągły wniosków na dofinansowanie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Kolejny najbliższy termin składania wniosków do ścieżki PS upływa 31.07.2020 roku. Formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce Dotacje https://kpowes.org.pl/nabor-do-sciezki-ps-32018/
17 lipca 2020kpowes-admin
Zdjęcie Zofii Ziemby
17
lip2020
Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 12% mieszkańców naszego kraju, a odsetek biernych zawodowo wśród nich wynosi około 70%. Dane te pokazują, że w Polsce większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy. Przyczyn tej sytuacji jest wiele. To między innymi: złe przepisy prawne, bariery architektoniczne, niski poziom wykształcenia. Podobno nasze uregulowania prawne ... Czytaj więcej
17 lipca 2020Ewa Lewandowska
Obrazek przedstawia napis "Sportowe wakacje z fundacją lotto"
14
lip2020
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs na działania promujące aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w kraju, poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach. Konkurs jest ... Czytaj więcej
14 lipca 2020Ewa Lewandowska