Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Logo z napisem "Znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej 2020"

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Do 31 lipca można składać wnioski w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie certyfikatu  Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Certyfikaty zostaną nadane w  pięciu kategoriach: Najlepszy pracodawca, Sukces rynkowy, Debiut roku, Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS oraz Społecznie odpowiedzialny samorząd. Oprócz Znaku Jakości laureaci otrzymają m. in. pakiet pomocy finansowej. Będą mogli również korzystać z doradztwa, szkoleń i innych form wsparcia swojej działalności zaproponowanych  w systemie certyfikacji. Ponadto  przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

Więcej informacji: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/aktualnosc/wydluzenie-terminu-konkursu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-edycja-2020

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane