Nabór na Biznes Plan – czerwiec 2020

Nabór na Biznes Plan – czerwiec 2020

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych.

Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem

Terminy czerwcowe:  d 26.06.2020 r. do 03.07.2020

Dokumenty można składać:

osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub/i
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.
Maksymalna kwota wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy wynosi 25 000,00 zł

Jeden podmiot może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 250 000,00 zł – wsparcie może być więc przyznane na maksymalnie 10 nowo utworzonych miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie społecznym.

Wsparcie jest jednorazowe, bezzwrotne i przeznaczone na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach PS.

Oprócz wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy (które można przeznaczyć na wyposażenie, przygotowanie stanowiska, zakup sprzętu, remont i adaptację pomieszczeń, środki transportu itp. – w zależności od zapisów w biznesplanie), nowo utworzone przedsiębiorstwa społeczne mogą również wnioskować o tzw. wsparcie pomostowe.

Wysokość wsparcia pomostowego – maks. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

<a href=”https://kpowes.org.pl/nabor-na-biznes-plan-32018/” target=”Dokumentacja konkursowa”>Dokumentacja konkursowa</a>

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane