Wybór kandydatów do RDPP na kadencję 2020-2023

Logo z napisem "Rada działalności pożytku publicznego miasta Bydgoszczy"

Wybór kandydatów do RDPP na kadencję 2020-2023

W środę 24 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 do 18.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbędzie się spotkanie wyborcze organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Miasta Bydgoszczy. Ma ono na celu wyłonienie 8 kandydatów na członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. W zebraniu wyborczym uczestniczyć może jedna osoba reprezentująca organizację i upoważniona do działania w jej imieniu jako piastun organu albo pełnomocnik umocowany przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji (przedłoży pełnomocnictwo  do działania w jej imieniu).  Każdy z uczestniczących w zebraniu wyborczym może oddać od 1 do 8 głosów na zgłoszonych kandydatów.

Więcej informacji: https://www.bydgoszcz.pl/bcopw/aktualnosci/tresc/news/wybierz-kandydatow-do-rady-dzialalnosci-pozytku-p/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane