Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne

Zdjęcie miejsca pracy z czerwonym napisem "Zakładamy PS" na głównym planie

Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne

Osoby zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się jak rozpocząć taką działalność i w jaki sposób ją prowadzić.

Szkolenia odbędą się 22, 27, 29 i 30 czerwca w godz. 10.00-16.00 w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail: patrycja@kpowes.org.pl

Tematy szkoleń:

  1. Powołanie PES (podmiot ekonomii społecznej) i PS (przedsiębiorstwo społeczne) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów).
  3. Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.).
  4. Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS – przedsiębiorstwo społeczne), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane