Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Zdjęcie przedstawia osoby zbliżające ręce w jedno miejsce

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Od poniedziałku, 1 czerwca br. wprowadzamy w KPOWES nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19.

Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:

– zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
– zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
– zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
– zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony osobistej i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
– zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
– organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
– zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
– oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.
Produkty i usługi zakupione przez OWES-y od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będą przekazywane nieodpłatnie osobom, grupom oraz instytucjom potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem epidemicznym.

Instytucje pomocowe, potrzebujące wsparcia, powinny się kontaktować z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, z p. Radosławem Kowalskim (tel. 501 604 113, mail: r.kowalski@rops.torun.pl).
.
Możemy kupować tylko to co PES sam produkuje, zgodnie z interpretacją ministerstwa PES nie może być pośrednikiem, czyli np. zakupić rękawic gumowych i je odsprzedawać. Jeśli coś się zmieni w tym temacie poinformuję Was.

Działania KPOWES będą prowadzone we współpracy i przy wsparciu ROPS Toruń.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.
Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt z doradcami KPOWES:

Anna Antoszak – anna.a@kpowes.org.pl
Beata Przyborska – beata@kpowes.org.pl
Marta Kożuchowska – marta@kpowes.org.pl
Hania Łowicka – hania@kpowes.org.pl
Bartosz Puchowski – bartosz@kpowes.org.pl

Wniosek PES (66 kB, docx) Protokół przekazania (66 kB, docx) Procedura zakupów (59 kB, odt)
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane