Nowe przedsiębiorstwo społeczne

Rysunek kolorowych ludzików którzy tworzą okrąg

Nowe przedsiębiorstwo społeczne

KPOWES podpisał umowę na dotację na stworzenie 10 miejsc pracy z nowopowstałym podmiotem ekonomii społecznej INTEGRA sp. z o.o. Zatrudnienie znajduje w nim 12 osób w tym 11 zagrożonych wykluczeniem społecznym, w większości  bezdomnych lub realizujących program wychodzenia z bezdomności. INTEGRA sp. z o.o. główne działania gospodarcze prowadzi w obszarze szeroko rozumianych usług społecznych. Są to m.in. usługi opiekuńcze, przygotowanie i dostawa posiłków, drobne naprawy i remonty, usługi pralnicze.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane