Przypomnienie o terminie

Logo urzędu pracy

Przypomnienie o terminie

Jeszcze tylko do 4 maja można składać wnioski o wsparcie do PUP w Bydgoszczy.

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą starać się o uzyskanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej spowodowanej pandemią o co najmniej 30%. Wniosek składa się przez platformę  praca.gov.pl. lub bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Szczegóły na: https://bydgoszcz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane