Wnioski na wsparcie z PUP w Bydgoszczy

Mężczyzna podpisujący umowę

Wnioski na wsparcie z PUP w Bydgoszczy

Od 17 kwietnia do 4 maja 2020 roku organizacje  pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe mogą składać wioski o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej spowodowanej pandemią  o co najmniej 30%. Wniosek składa się przez platformę  praca.gov.pl. lub bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Szczegóły na:  https://bydgoszcz.praca.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane