Wsparcie dla PES

Plakat akcji "Środki na życie dla podmiotów ekonomii społecznej"

Wsparcie dla PES

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której wkrótce podmioty ekonomii społecznej otrzymają pomoc na utrzymanie bieżącej działalności. Chodzi o wsparcie płynnościowe, czyli na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji, czy inne koszty. Organizacje będą mogły skorzystać z nisko-, albo nawet w ogóle nieoprocentowanych pożyczek obrotowych. Środki na ten instrument pochodzą ze zwrotów z pożyczek udzielanych w Programie Kapitał Ludzki, realizowanym w latach 2007-2013. Ministerstwo ogłosiło również zmiany w zasadach spłaty pożyczek dla PES. Wprowadziło wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty. W przypadku trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane