Aktywni w przestrzeni społecznej

Aktywni w przestrzeni społecznej

Obecna sytuacja panującej pandemii jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich. Problemy gospodarcze, które wywołał koronawirus sprawiają, że wiele przedsiębiorstw ekonomii społecznej szuka dla siebie nowych rozwiązań. I choć utraciły większość zleceń nie przestają działać. Prezentujemy w skrócie ich pomysły na przetrwanie w tej ponurej rzeczywistości. Będziemy zaglądać do PES-ów i szczegółowo opisywać jak sobie radzą.

W Stowarzyszeniu Bądź aktywny w związku zamknięciem placówek oświatowych znacząco spadły zamówienia. Mimo to,  pracujące w PS osoby z niepełnosprawnością codziennie przygotowują i dowożą posiłki do placówek pomocy społecznej. Fundacja Pro Omnis również utraciła większość zleceń związanych ze swoimi kuchniami, ale w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przyrządzają i dostarczają jedzenie dla 80 podopiecznych MOPS w Bydgoszczy oraz MOPR w Toruniu.

Na posterunku dzielnie trwa Fundacja Inkubator  Przedsiębiorczości, która prowadzi schroniska w Bydgoszczy dla osób bezdomnych i mieszkania wspierające dla osób wychodzących z bezdomności. Zajmuje się także świadczeniem usług opiekuńczych i przygotowywaniem posiłków. Są one rozwożone do domów dla uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy oraz do podopiecznych MOPS.

Nie poddają się także pracownicy Spółdzielni Socjalnej Koronowianka, którzy opiekują się siedemdziesięcioma starszymi i niepełnosprawnymi osobami- mieszkańcami gminy Koronowo. Spółdzielnia przyjmie lub kupi za rozsądną cenę środki dezynfekcyjne, rękawiczki i maseczki ochronne.

 Z kolei Spółdzielnia Socjalna Okolica zawiesiła czasowo usługi związane z utrzymania czystości. Jednak pracownicy, którzy przebywają na urlopach, zgłosili chęć szycia maseczek z materiałów powierzonych. Taką samą gotowość złożyły inne podmioty, które na co dzień mają zupełnie inny profil. To: Fundacja Nowa Sztuka Wet  Music, Stowarzyszenie Aktywna Kcynia, Spółdzielnia Socjalna Progres, czy Fundacja SZTUKAteria i  Stowarzyszenie Get up. Te dwa ostatnie dodatkowo powoli przenoszą swoją aktywność związaną z kulturą i sztuką do sieci. Kreatywna Edukacja lekcje dla dzieci już  prowadzi online.

WORK-ON sp. z o.o.  natomiast nieodpłatnie wspiera inne podmioty niosące pomoc w dobie pandemii. Pracownicy zaprojektowali i wdrożyli stronę internetową www.nielatamypomagamy.pl oraz zaprojektowali stronę  dla Devs4Docs  https://projects.invisionapp.com/share/BAWOK8K9DSQ#/411849282_Dev4docs. Ponadto prowadzą konsultacje dotyczące pracy zdalnej.

W tej niezwykle trudnej sytuacji kreatywność i szukanie pomysłów na przetrwanie są bardzo ważne, ale także liczy się nasza aktywność w przestrzeni społecznej i wzajemne wspieranie się. Będziemy zaglądać do PES-ów i szczegółowo opisywać jak sobie radzą.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane