Archiwum: kwiecień, 2020

Zdjęcie Dagmary Orzech ze Stowarzyrzenia "Bądź aktywny" z cytatem "Wiele zależy od nas samych"
29
kw.2020
Rozmowa z Dagmarą Orzech ze Stowarzyszenia „Bądź aktywny” Kto ma być aktywny? Skąd wzięła się nazwa stowarzyszenia? - W nazwie naszego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej „Bądź aktywny” chodzi o motywowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób niepełnosprawnych, do aktywności takiej, jaką prowadzą inni zdrowi członkowie społeczeństwa. Ma zachęcać do pokonywanie trudności i przekraczanie ... Czytaj więcej
29 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
Logo urzędu pracy
28
kw.2020
Jeszcze tylko do 4 maja można składać wnioski o wsparcie do PUP w Bydgoszczy. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą starać się o uzyskanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z ... Czytaj więcej
28 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
Rysunek ludzi korporacji
27
kw.2020
Wszyscy pracownicy ośrodka oferują wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny w godzinach od 8:00 – 16:00. Od 27 kwietnia jesteśmy także dostępni w siedzibie przy ulicy Sułkowskiego w Bydgoszczy. Kierownik OWES Iwona Borkowska pracuje w biurze KPOWES od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00. ... Czytaj więcej
27 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie kobiety podpisującej umowy
25
kw.2020
Pandemia trwa, ale my się nie poddajemy. 24 kwietnia 2020 roku w KPOWES podpisaliśmy dwie nowe umowy dotacyjne. Stowarzyszenie BĄDŹ AKTYWNY, które zatrudnia osoby niepełnosprawne i zajmuje się cateringiem m.in. dla instytucji pomocy społecznej, będzie mogło dzięki finansowemu wsparciu stworzyć pięć nowych miejsc pracy. Natomiast prowadząca m.in. działalność dozoru mienia i ... Czytaj więcej
25 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
Tarcza antykryzysowa
23
kw.2020
W tarczy antykryzysowej znajdują się rozwiązania, z których mogą skorzystać  organizacje pozarządowe. Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rodzaje pomocy mogące ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii. Narodowy Instytut Wolności prezentuje na swojej stronie infografikę, z której można ... Czytaj więcej
23 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
Kalendarz z napisem "ważne terminy" na pierwszym planie
20
kw.2020

Ważne terminy

Ministerstwo Finansów przypomina na swojej stronie ważne terminy związane z rozliczeniami podatkowymi. Najbliższy to złożenie zeznania CIT-8 i zapłata podatku za 2019 r. do 31 maja 2020 r. - podatnicy CIT i do 31 lipca 2020 - organizacje pozarządowe. Więcej na: https://www.gov.pl/web/finanse/wazne-terminy
20 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
Mężczyzna podpisujący umowę
20
kw.2020
Od 17 kwietnia do 4 maja 2020 roku organizacje  pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe mogą składać wioski o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności ... Czytaj więcej
20 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
Logo akcji "Bądź aktywny! Skontaktuj się z naszą animatorką"
17
kw.2020
Interesuje Cię utworzenie nowego podmiotu lub zawiązanie partnerstwa? Myślisz o rozwoju ekonomicznym Twojej organizacji? To bardzo dobrze. Musimy być aktywni! KPOWES proponuje dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych. Zapraszamy do kontaktu między innymi osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne i ubogie pracujące z powiatu bydgoskiego, ... Czytaj więcej
17 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
Plakat akcji "Środki na życie dla podmiotów ekonomii społecznej"
15
kw.2020

Wsparcie dla PES

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której wkrótce podmioty ekonomii społecznej otrzymają pomoc na utrzymanie bieżącej działalności. Chodzi o wsparcie płynnościowe, czyli na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji, czy inne koszty. Organizacje będą mogły skorzystać z nisko-, albo nawet w ... Czytaj więcej
15 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
10
kw.2020
Obecna sytuacja panującej pandemii jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich. Problemy gospodarcze, które wywołał koronawirus sprawiają, że wiele przedsiębiorstw ekonomii społecznej szuka dla siebie nowych rozwiązań. I choć utraciły większość zleceń nie przestają działać. Prezentujemy w skrócie ich pomysły na przetrwanie w tej ponurej rzeczywistości. Będziemy zaglądać do PES-ów i szczegółowo ... Czytaj więcej
10 kwietnia 2020Ewa Lewandowska