Doradztwo z klauzul społecznych i odpowiedzialnych zamówień publicznych

Doradztwo z klauzul społecznych i odpowiedzialnych zamówień publicznych

Od 1 kwietnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Torunia zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług doradztwa w zakresie stosowania klauzul społecznych i odpowiedzialnych zamówień publicznych. Jest ono przeznaczone dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych JST oraz podmiotów ekonomii społecznej. Obszary tematyczne doradztwa:

  • przedstawienie podstaw prawnych stosowania klauzul społecznych oraz innych rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych, z uwzględnieniem zamówień dotyczących usług użyteczności publicznej i rewitalizacji;
  • omówienie korzyści społecznych możliwych do osiągnięcia dzięki stosowaniu tych rozwiązań warunków do tego niezbędnych;
  • wskazanie, które z rozwiązań ułatwiają dostęp do zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej i co jest potrzebne po stronie JST i po stronie PES;
  • przedstawienie dobrych przykładów stosowania przez samorządy terytorialne rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych;
  • pomoc w wyborze rozwiązań adekwatnych do specyfiki gminy, powiatu i oczekiwań JST;
  • przedstawienie, w jaki sposób zastosować te rozwiązania w postępowaniach o zamówienie publiczne;
  • pomoc w przygotowaniu systemowych rozwiązań dotyczących stosowania przez JST rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne;
  • inne kwestie dotyczące społecznych zamówień publicznych zgłoszone przez odbiorców doradztwa.

Ekspertem będzie pan Tomasz Schimanek, specjalista ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych.

Z uwagi na stan epidemii, doradztwo, do odwołania będzie świadczone tylko telefonicznie lub mailowo. Termin świadczenia usług doradztwa będzie dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania. Rekrutację zainteresowanych instytucji prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Kontakt:
Radosław Kowalski
e-mail: r.kowalski@rops.torun.pl
tel. 501 604 113

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane