Ogłoszenia o naborach wniosków

Ogłoszenia o naborach wniosków

Narodowy Instytut Wolności uruchomił nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2020 r. poprzez System Obsługi Dotacji.

Konkurs PROO Priorytet 3 dotyczy inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie.

W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów.

Szczegóły: https://niw.gov.pl/startuje-nabor-w-proo-priorytet-3-oraz-priorytet-4-edycja-2020/

Przypominamy, że wystartował także Priorytet 2a PROO – Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2019-2020. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Termin złożenia wniosków mija 14 kwietnia 2020 r.

Szczegóły: https://niw.gov.pl/startuje-priorytet-2a-proo/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane