Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej

Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej

Kujawsko-Pomorska Sieć Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie, które odbędzie s 24 marca 2020 r. w godz. 10.00-14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,  ul. Bartkiewiczówny 93, sala konferencyjna 201 (II piętro).

Podczas spotkania zostaną omówione przez przedstawicieli PFRON w Toruniu realizowane programy i zadania na rzecz otoczenia osób niepełnosprawnych, indywidualnych osób niepełnosprawnych, a także wsparcie finansowe pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejny temat to zasady działania Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, bieżący skład Prezydium oraz kierunki działań na najbliższy czas. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA zaprezentuje możliwości wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej wraz z aktualną ofertą pożyczkową, natomiast przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawi propozycje Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim. Na zakończenie wydarzenia w związku z naborem członków do II kadencji Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES), planowany jest wybór do składu RKES spośród przedstawicieli Państwa Sieci.

Program spotkania

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 20 marca br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1UEh2IdmtfIq4i0LAe9cfF2UlBNhZY1PyjJb2L18cOzU/edit

Osoba do kontaktu w sprawie spotkań:
Anna Nowicka – a.nowicka@rops.torun.pl, tel. 571 293 185.  W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele WTZ spoza Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane