Blog

Dyżur pracowników KPOWES w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Szanowni Państwo,
w lutym 2020 roku Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Kujawsko –Pomorski Ośrodek – Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy kontynuują cykl spotkań doradczych dla organizacji pozarządowych z Bydgoszczy.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca w BCOP przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy pokój nr 8; w godzinach 8: 00 – 16: 00 dyżur prowadzić będzie pracownik KPOWES.

W lutym 2020 roku spotkanie odbędzie się we wtorek 04 lutego 2020

Głównym tematem konsultacji będzie możliwość pozyskania dotacji na miejsca pracy m.in. w organizacjach pozarządowych.

Poza tym zakres doradztwa obejmuje m.in.:

– zakładanie, prowadzenie, zmiany w PES;
– postępowanie w KRS;
– prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
– działalność gospodarcza w PES;
– status OPP;
– wolontariat;
– rozliczanie dotacji;
– finansowanie działalności PES, w tym dotacje na miejsca pracy w PES;
– sprawozdawczość PES;
– zarządzanie strategiczne w organizacji;
– zarządzanie zasobami ludzkimi;
– współpraca z samorządem.

Zainteresowanych doradztwem serdecznie zapraszamy!!

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane