Centrum Usług Społecznych – pilotażowy konkurs

Centrum Usług Społecznych – pilotażowy konkurs

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosił konkurs  na wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług.

W ramach konkursu pilotażowo zostanie utworzone i przetestowane funkcjonowanie 30 centrów usług społecznych. Wsparcie będzie kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy, jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczonych usług społecznych zarówno do potrzeb mieszkańców gminy, jak również do własnych możliwości finansowych.

Alokacja na realizację projektów wynosi 100 mln zł.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00120

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane