Archiwum: 2020

Osoba z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim w pracy.
22
Wrz2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach PO WER, którego celem jest wyłonienie projektów dotyczących zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób ma się przyczynić do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na ... Czytaj więcej
22 września 2020Ewa Lewandowska
Niewidoma kobieta przechodząca na pasach przez jezdnię.
18
Wrz2020
Fundacja Ari Ari poszukuje osób niepełnosprawnych, które mogłyby wziąć udział w  innowacyjnym projekcie, którego efektem będzie usamodzielnienie i praktyczna aktywizacja zawodowa i społeczna. Dla uczestników zaplanowano kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla osób niepełnosprawnych, zajęcia z obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne), ... Czytaj więcej
18 września 2020Ewa Lewandowska
Tytuł Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na tle uśmiechniętych ludzi podczas rozmowy
16
Wrz2020
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne to możliwość realizowania międzynarodowych projektów w ramach Erasmus + dotyczących rozwoju umiejętności oraz włączenia społecznego przez kreatywność i sztukę. Wnioski mogą składać organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Przewidziano projekty mające na celu nawiązanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń oraz opracowywanie innowacyjnych ... Czytaj więcej
16 września 2020Ewa Lewandowska
Tytuł bezpłatnych warsztatów na tle okien
15
Wrz2020
Fundacja Stabilo zaprasza NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”. Spotkanie  poprowadzi Katarzyna Sadło – trenerka działająca w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warsztat realizowany jest w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”. Uczestnicy  szkolenia dowiedzą się m.in. jak ... Czytaj więcej
15 września 2020Ewa Lewandowska
Para starszych ludzi siedzi do siebie plecami z widokiem na rzekę.
14
Wrz2020
Gmina Szubin zaprasza podmioty ekonomii społecznej do współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szubinie w formie programów przygotowanych do realizacji w projekcie „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość” dofinansowanego w ramach funduszy europejskich. Projekty mogą dotyczyć umiejętności muzyczno-taneczno-filmowych, aktywizacji fizycznej, Sztuki dla seniora oraz Antydepresyjnego programu budowania uważności i świadomości ... Czytaj więcej
14 września 2020Ewa Lewandowska
Rysunek ze starszymi ludźmi z logiem projektu Sieć wsparcia 2
12
Wrz2020
Dobra i aktywna starość? To możliwe. Liczą się pomysły na innowacje społeczne na rzecz osób starszych. „Towarzystwo Inicjatyw Twórczych” zachęca do zgłaszania rozwiązań, które będą dotyczyć np. projektowania własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej lub społecznej ... Czytaj więcej
12 września 2020Ewa Lewandowska
11
Wrz2020

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi szycia poszew, kołder, poduszek, prześcieradeł w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”. Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz tel.: 52 349 54 77 e-mail: ... Czytaj więcej
11 września 2020kpowes-admin
11
Wrz2020
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet ” Gineka” z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, unieważnia zapytanie ofertowe nr. nr 2/2020/GINEKA/COVID-19 dotyczące wyboru wykonawców spośród PES1 świadczących usługi szycia poszew, kołder, poduszek, prześcieradeł , posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Unieważnienie spowodowane jest koniecznością dokonania zmian w dokumentacji zamówienia.
11 września 2020kpowes-admin
08
Wrz2020
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet ” Gineka” z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, unieważnia zapytanie ofertowe nr. nr 1/2020/GINEKA/COVID-19 dotyczące wyboru wykonawców spośród PES1 świadczących usługi w zakresie odkażania i ozonowania, posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Unieważnienie spowodowane jest koniecznością dokonania zmian w dokumentacji zamówienia.
8 września 2020kpowes-admin
03
Wrz2020
Zapytanie ofertowe. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi szycia poszew, kołder, poduszek, prześcieradeł w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”. Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz tel.: 52 349 54 ... Czytaj więcej
3 września 2020kpowes-admin