Nabór do ścieżki PS – KPOWES V

Nabór wniosków na dofinansowanie - na tworzenie nowych miejsc pracy. Do dwustu piećdziesięciu tysięcy złotych na przedsiębiorstwo społeczne plus comiesięczne wsparcie pomostowe

Nabór do ścieżki PS – KPOWES V

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”.

Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór wniosków jest ciągły. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Wnioski oceniane będą raz w miesiącu według harmonogramu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji.

Dokumenty należy składać wpięte w skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w biurze  KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17,  po wcześniejszym umówieniu się.

Harmonogram naboru do ścieżki PS – I kwartał
Harmonogram naboru do ścieżki PS – II kwartał (12 kB, docx)
Harmonogram naboru do ścieżki PS – III kwartał (12 kB, docx)

Dokumentacja obowiązująca od dn. 20.03.2020:

· Regulamin rekrutacji KPOWES uczestników/czek do ścieżki PS

· Karta oceny formalnej (140 kB, docx)

· Karta oceny merytorycznej (132 kB, docx)

· Wykaz działalności wykluczonych z pomocy de minimis (132 kB, docx)

 

Załączniki dla osób fizycznych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych zakładających nowe PS (154 kB, docx)

· Załącznik nr 1, osoby fizyczne – nowe PS (175 kB, docx)

Załączniki dla osób prawnych tworzących nowe PS

· Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych zakładających nowe PS (152 kB, docx)

· Załącznik nr 1, osoby prawne – nowe PS (174 kB, docx)

Załączniki dla istniejącego PS, które chce utworzyć nowe miejsce pracy

· Formularz rekrutacyjny dla istniejącego PS w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy (155 kB, docx)

· Załącznik nr 1, istniejące PS, nowe miejsce pracy (176 kB, docx)

· Oświadczenie o statusie PS (148 kB, docx)

Załączniki dla PES przekształcającego się w PS

· Formularz rekrutacyjny dla PES przekształcającego się w PS (155 kB, docx)

· Załącznik nr 1 do formularzy rekrutacyjnych PES W PS (174 kB, docx)

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane