Rusza KPOWES V

Logo Kpowes

Rusza KPOWES V

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczęliśmy projekt pn. „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”. Zgodnie z Regulaminem konkursu Nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18 usługi wsparcia ekonomii społecznej realizowane przez OWES są skoncentrowane m.in. na:

Tworzeniu miejsc pracy w nowo tworzonych i istniejących PS (z możliwością przyznawania im dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej, jeżeli spełnione są warunki przyznania dotacji oraz wsparcia pomostowego).

 

Dotacje udzielane są wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach, spółkach non profit między innymi dla:

 1. a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 2. b) osób długotrwale bezrobotnych;
 3. c) osób ubogich pracujących;
 4. d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 5. e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

 

Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach:

 1. a) istniejących PS w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy;
 2. b) PES w związku z przekształceniem podmiotu w PS i utworzeniem w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy;

 

Wysokość dotacji: 24 tys. na utworzenie jednego miejsca pracy.

OWES może przekazać jednemu podmiotowi maks. 10 dotacji na 10 miejsc pracy – łącznie 240 000 zł.

 

Klientów niezainteresowanych otrzymaniem dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy informujemy, że w ramach projektu świadczymy również następujące wsparcie:

 1. a) doradztwo ogólne;
 2. b) szkolenia – dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
 3. c) wizyty studyjne – przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości;
 4. d) mikrogranty do 5 000zł – skierowane dla grup inicjatywnych i PES, w tym NGO, które chcą rozpocząć proces ekonomizacji;
 5. e) vouchery do 5 000zł – na wsparcie przeznaczone na sfinansowanie specjalistycznych usług biznesowych dla PS, np. udział w targach, zakup specjalistycznych usług itp.

Jednocześnie pragniemy  Państwa poinformować, że na chwilę obecną trwają prace nad wspólnym regulaminem udzielania dotacji oraz regulaminem wsparcia pomostowego  dla wszystkich OWES-ów  z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej https://kpowes.org.pl/kpowes-v/ oraz do bezpośredniego kontaktu z Naszymi doradcami działającym na Państwa terenie:

 1. a) Anna Antoszak – powiat sępoleński, mail: anna.a@kpowes.org.pl
 2. b) Beata Przyborska – powiat bydgoski, mail: beata@kpowes.org.pl
 3. c) Marta Kożuchowska – powiat nakielski, mail: marta@kpowes.org.pl
 4. d) Bartosz Puchowski – powiat tucholski, mail: bartosz@kpowes.org.pl

 

Z istniejącymi podmiotami z siedzibą w Bydgoszczy każdy z doradców będzie kontaktował się indywidualnie.

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane