Blog

Dyżur pracowników KPOWES w BCOPW

Szanowni Państwo,
od grudnia 2019 roku Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  i Kujawsko –Pomorski Ośródek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy rozpoczynają cykl spotkań doradczych dla organizacji pozarządowych z Bydgoszczy.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca w BCOP przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy pokój nr 8; w godzinach 8: 00 – 16: 00 dyżur prowadzić będzie pracownik KPOWES.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 03 grudnia 2019

Zakres doradztwa obejmuje m.in.:

– zakładanie, prowadzenie, zmiany w PES (w tym kluby sportowe);
– zmiany statutów, projekty uchwał, protokołów, druki KRS;
– regulaminy wewnętrzne PES;
– postępowanie w KRS;
– prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
– działalność gospodarcza w PES;
– status OPP;
– zmiany w prawie;
– sprawy kadrowe;
– umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, inne);
– umowy i porozumienia zawierane w codziennej działalności PES (np. umowa najmu, użyczenia, porozumienie o współpracy);
– wolontariat;
– nadzór nad PES;
– rozliczanie dotacji;
– finansowanie działalności PES;
– sprawozdawczość PES;
– zarządzanie strategiczne w organizacji;
– zarządzanie zasobami ludzkimi;
– współpraca z samorządem.

Zainteresowanych doradztwem serdecznie zapraszamy!!

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane