Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.