Opieka ze smakiem, czyli model franczyzy społecznej.

Opieka ze smakiem, czyli model franczyzy społecznej.

Fundacja Pro Omnis, Wyższa Szkoła Gospodarki oraz 4ES Non Profit Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2019 do 30 listopada 2021 realizują projekt w ramach działania 2.9 POWER: „MODEL FRANCZYZY USŁUG SPOŁECZNYCH – OPIEKA ZE SMAKIEM”.

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i franczyzobiorcami. W przypadku franczyzy społecznej uwzględnia się rozszerzenie tworzonego systemu o aspekty związane z przenoszeniem misji i działalności służącej celom społecznym sektora działającego nie dla zysku – sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Franczyzobiorcą mogą być podmioty ekonomii społecznej (PES), które posiadają w statucie zapisy uprawniające do działalności społecznej i gospodarczej w tym m.in. w obszarze usługi opiekuńczej i gastronomicznej, kody PKD np.:

88.10.Z: Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

88.91.Z: Opieka dzienna nad dziećmi;

88.99.Z: Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Jakie są formy usług w modelu franczyzy?

  • Usługa opiekuńcza w trzech formach do wyboru (lub łącznie): opieka dla dzieci do 3 lat (żłobki), opieka przedszkolna dla dzieci w wieku 3-6 lat lub opieka dla seniorów w Dziennym Domu Pobytu
  • Usługa gastronomiczna w następujących formach do wyboru: kuchnia pełna – uruchomienie kompletnej działalności gastronomicznej – pełne wyposażenie, zatrudnienie kadry z szefem kuchni, kuchnia prosta – działalność gastronomiczna w mniejszym wymiarze z wykorzystaniem półproduktów dostarczonych przez Franczyzodawcę – bez konieczności pełnego wyposażenia i zatrudniania szefa kuchni lub bistro – rodzaj dodatkowej działalności kuchni.

Więcej informacji na temat tego projektu http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/1-aktualnosci

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane