WARSZTATY ZE SPOŁECZNEGO ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

WARSZTATY ZE SPOŁECZNEGO ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Społeczne zlecanie zadań publicznych w teorii i praktyce – to wiodący temat BEZPŁATNYCH warsztatów dla kadry jednostek samorządów terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, na które zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Zostaną zorganizowane warsztaty dla czterech grup w terminach: 14 i 16 października oraz 20 i 21 listopada 2019 roku.

Odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93.

Warsztaty będzie prowadził Tomasz Schimanek, ekspert ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym, jakie są tryby zlecania zadań publicznych, jakie są rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne przy zlecaniu zadań publicznych, w tym w zakresie świadczenia usług społecznych i rewitalizacji oraz jakie są korzyści ze stosowania społecznego zlecania zadań publicznych: zlecający, odbiorcy, wykonawcy, w tym podmioty ekonomii społecznej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane