Konkurs „ODKRYWCA 2019”

Konkurs „ODKRYWCA 2019”

Rusza dwunasta edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski Konkursu „ODKRYWCA”. Wyróżniamy w nim tych, dzięki którym Kujawy i Pomorze stają się regionem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie.
Celem Konkursu jest nagrodzenie osób, zespołów osób, instytucji, stowarzyszeń, samorządów oraz przedsiębiorców przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej województwa w kraju i za granicą oraz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej w regionie. Wyróżnienia i Nominacje do wyróżnienia są przyznawane w następujących kategoriach:
1.  działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji:
a)  osoba
b)  instytucja
2.      przedsięwzięcie biznesowe;
3.      wydarzenie turystyczne i promocyjne;
4.      promocja w mediach społecznościowych:
a)      promocja miejsca,
b)      promocja oferty turystycznej.
Zgodnie z tegorocznym regulaminem Kapituła Konkursu przyznaje Nominacje do wyróżnienia i rekomenduje Wyróżnienia Zarządowi Województwa. Ostatecznie o wynikach Konkursu decyduje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego kandydata, bądź też kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 23 września 2019 rwyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: Konkurs „ODKRYWCA 2019”.
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się jesienią podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ubiegłym roku laureatem Konkursu w kategorii: działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa zostało Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, w kategorii: inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki Wyróżnienie otrzymał Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, w kategorii: wydarzenie turystyczne i promocyjne – Wyróżnienie otrzymało Muzeum Archeologiczne w Biskupinie za XXIV Festyn Archeologiczny pt. „ArcheoMarket. Od wymiany po stragany”.
Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz inne niezbędne druki znajdują się w zakładce: Do pobrania.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane