Blog

ZAPISY NA DORADZTWO PODCZAS DYŻURU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W TUCHOLI

Szanowni Państwo,
zapraszamy do spotkania z pracownikami  Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.

informujemy, że w dniach:
-Od 09.09.2019 r. do 13.09.2019 r. odbędą się konsultacje terenowe z doradztwa świadczone przez pracowników  KPOWES .
Miejsce:   ZAZ Tuchola przy ul. Świeckiej 89 a
Godziny: 9:00- 16:00

Zakres doradztwa obejmuje m.in.:

– zakładanie, prowadzenie, zmiany w PES (w tym kluby sportowe);
– zmiany statutów, projekty uchwał, protokołów, druki KRS;
– regulaminy wewnętrzne PES;
– postępowanie w KRS;
– prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
– działalność gospodarcza w PES;
– status OPP;
– prawa autorskie;
– ochrona danych osobowych;
– zmiany w prawie;
– sprawy kadrowe;
– umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, inne);
– umowy i porozumienia zawierane w codziennej działalności PES (np. umowa najmu, użyczenia, porozumienie o współpracy);
– wolontariat;
– nadzór nad PES;
– rozliczanie dotacji;
– finansowanie działalności PES;
– sprawozdawczość PES;
– zarządzanie strategiczne w organizacji;
– zarządzanie zasobami ludzkimi;
– współpraca z samorządem.

Zainteresowanych doradztwem serdecznie zapraszamy !!

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane