Granty na kulturę.

Bardzo młoda kultura - Konkurs grantowy, mikrodotacje, kultura edukacja - termin składania wniosków od pietnastego lipca do dziesiątego sierpnia 2019. Szczegółowe informacje na stronie www.mck myślnik bydgoszcz kropka pl Kontakt: Dotacje.tdk@gmail.com

Granty na kulturę.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura 2019 –
kujawsko-pomorskie przyznaje granty do 5 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji
kulturowej.
Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z
zakresu edukacji kulturowej?

Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej
zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży?
Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury?
Zgłoś się po mikrodotację!

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura 2019 –
kujawsko-pomorskie, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji
przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli
podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych.

Dla kogo granty?
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury
oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a
także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym
inną sferę życia niż wnioskodawca, np. nauczyciel może zawrzeć porozumienie z animatorem
kultury.

Przeznaczenie środków

Warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka,
literatura, opera, dziedzictwo kulturowe, teatr, film, moda, język, street art – stawiamy na
kreatywność! Pokażcie nam wymiar edukacyjny zaplanowanych działań.

Czas realizacji
Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 01.09.2019 a 10.10.2019 r.

Nabór wniosków:
od 15.07.2019 do 10.08.2019

Formularze do pobrania na stronie: http://www.mck-bydgoszcz.pl/?p=home

Miejsce złożenia wniosku:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"
ul. Sukiennicza 6/2
87-100 Toruń
dotacje.tdk@gmail.com
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

/ Aktualności

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź